Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Mutaties reserves

€ 208

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten755983
Baten27613320820183
Resultaat-201-133-20839-18383