Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Samenkracht en burgerparticipatie

€ 54

€ 2.875

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten3.8733.2512.8752.8222.9052.985
Baten1.00023654444
Resultaat2.8733.0152.8212.8182.9002.981