Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Volksgezondheid

€ 1.207

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten1.1121.2841.2071.2101.2131.216
Baten
Resultaat1.1121.2841.2071.2101.2131.216