Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

€ 87.560

€ 8.123.701

€ 3.361.000

€ 484.501

€ 1.433.354

€ -324.941

€ 1.439.478

€ 7.390.862

€ 8.386.670

€ 15.000

€ -1.028.089

€ 2.702.200

€ 39.905

€ 1.115.200

€ 39.905

Totaal

€ 60.288.589

€ 17.161.130

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten (excl. reserve mutatie)9.994.7398.260.9018.774.4608.923.50810.122.10710.545.189
Overhead2.283.8627.683.1238.123.7018.082.6078.179.3738.255.866
OZB woningen1.019.165347.781484.501496.863509.599522.714
Treasury63.410-338.975-324.941-322.980-290.225-241.590
Bestuur2.480.0531.330.6731.439.4781.475.1891.507.4251.540.332
Overige baten en lasten209.458-962.543-1.028.089-889.803132.427382.427
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
OZB niet-woningen161.68039.90540.81641.75442.720
Economische promotie39.16239.90540.81641.75442.720
Resultaat van de rekening van baten en lasten3.938.792
Baten (excl. reserve mutatie)56.334.31854.353.89152.897.72753.742.10854.556.35055.329.719
Overhead-494.875-95.310-87.560-87.560-87.560-87.560
OZB woningen-4.908.238-3.285.000-3.361.000-3.404.492-3.462.147-3.524.232
Treasury-1.081.994-1.254.239-1.433.354-1.423.848-1.430.870-1.448.725
Bestuur
Overige baten en lasten-102.856-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds-47.643.842-45.926.542-44.183.413-44.943.959-45.642.816-46.281.873
OZB niet-woningen-1.041.500-2.663.200-2.702.200-2.748.049-2.794.677-2.844.889
Economische promotie-1.061.013-1.114.600-1.115.200-1.119.200-1.123.280-1.127.440
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Resultaat-46.339.579-46.092.990-44.123.267-44.818.600-44.434.243-44.784.530