Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Bestuur

€ 1.439

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten2.4801.3311.4391.4751.5071.540
Baten
Resultaat2.4801.3311.4391.4751.5071.540