Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Treasury

€ 1.433

€ -325

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten63-339-325-323-290-242
Baten1.0821.2541.4331.4241.4311.449
Resultaat-1.019-1.593-1.758-1.747-1.721-1.690