Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

OZB niet-woningen

€ 2.702

€ 40

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten16240414243
Baten1.0422.6632.7022.7482.7952.845
Resultaat-1.042-2.502-2.662-2.707-2.753-2.802