Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

€ 44.183

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten
Baten47.64445.92744.18344.94445.64346.282
Resultaat-47.644-45.927-44.183-44.944-45.643-46.282