Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Mutaties reserves

€ 7.391

€ 8.387

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten8.4627.0448.3871.8421.0731.076
Baten7.4516.7967.391571426276
Resultaat1.0112489961.271646800