Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Resultaat van de rekening van baten en lasten

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten3.939
Baten
Resultaat3.939