Waar komt ons geld vandaan?

Totaal Baten

€ 81.264

100,0%

Woonlasten
  • Gemeente 2017
  • Gemeente 2018
  • Drents gemiddelde 2017
  • Landelijk gemiddelde 2017
Waar geven wij ons geld aan uit?

Totaal Lasten

€ 80.463

100,0%

Mensen

Openbare Ruimte

Voorzieningen

Duurzaam

Inkomsten & uitgaven per programma

Uitgaven

Begroot
€ 80.463

bedragen x € 1000

Inkomsten

Begroot
€ 81.264

€ 614

Burger en Bestuur

€ 766

€ 8.113

Werk en inkomen

€ 12.011

€ 13

Veiligheid

€ 1.962

€ 199

Onderwijs en Jeugd

€ 10.746

€ 9.584

Bouwen, wonen en milieu

€ 10.890

€ 830

Openbare Ruimte

€ 8.499

€ 895

Vrije tijd

€ 4.641

€ 728

Zorg en Welzijn

€ 13.788

€ 60.289

Algemene middelen

€ 17.161