Ontwikkelingen

Deze zorg valt ook binnen het CJG en wordt of vanuit het CJG opgepakt (dwang) of het wordt doorgezet naar Veilig Thuis Drenthe (VTD) of Jeugdbescherming Noord (jeugdbescherming en jeugdreclassering).

Wat willen we bereiken?

Het streven is zo vroeg mogelijk eventuele problemen te signaleren, maar desondanks kan het escaleren. Als dit gebeurt, moet er snel en daadkrachtig worden opgetreden. De routes moeten helder zijn.

Wat gaan we daar voor doen?

Binnen het CJG zijn specialisten complexe opvoedvraagstukken geplaatst die uitvoering moeten geven aan de geformuleerde doelstelling.