Ontwikkelingen

Zelfbeheer
We geven uitvoering aan het vastgesteld beleid voor buitensportaccommodaties waarin zelfbeheer van de buitensportaccommodaties wordt gestimuleerd. Met betrokken buitensportverenigingen worden die mogelijkheden van zelfbeheer besproken.

Sportpark Noord-West
In 2018 verwachten we te kunnen starten met de renovatie van Sportpark Noord-West.

Wat willen we bereiken?

Voorzien in een breed beweegaanbod, onder andere door voldoende en adequate sportaccommodaties.

Wat gaan we daar voor doen?

In 2018 starten we met de renovatie van sportpark Noord-West.
Daarnaast geven we ook in 2018 uitvoering aan de in september 2015 door de gemeenteraad vastgestelde nota Accommodaties buitensport.

Overige (jaarlijkse) activiteiten:

  • exploitatie van zwembad De Peppel, De Boskamp en De Smelte
  • exploitatie van diverse sporthallen en buitensportaccommodaties
  • de zelfbeherende sportverenigingen en -stichtingen ontvangen een jaarlijkse exploitatiebijdrage