Ontwikkelingen

Het bewaken en bevorderen van de volksgezondheid is een continu proces waar ook in 2018 op wordt ingezet.

Het verder uitrollen van projecten gericht op preventie, zoals ´preventie in de buurt´ met als doel beter samenwerken aan gezondheid in de wijk is een aandachtspunt.

Wat willen we bereiken?

 • Het bewaken en bevorderen van de volksgezondheid
 • Een goede gezondheid voor alle inwoners
 • Het voorkomen van alcohol-, drugs- en gokverslavingen
 • Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg
 • Het bevorderen van (gezond) bewegen
 • Het bevorderen van een gezonde leefstijl
 • Inwoners ondersteunen om langer zelfstandig thuis te wonen door een afgestemd aanbod van voorzieningen en dienstverlening

Wat gaan we daar voor doen?

 • Het schrijven (en uitvoeren) van de Nota gezondheid en bewegen. Hieruit veel input vanuit het veld gebruiken
 • Inspringen op actuele behoeftes
 • Monitoren welke preventieve acties goed lijken te werken
 • Continu inzetten op goede verstandhouding en kort lijntje met huisartsen
 • Nauwe contacten met GGD onderhouden