Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Arbeidsparticipatie

€ 74

€ 1.064

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten9031.3361.0641.0791.0941.109
Baten707474
Resultaat8331.2629911.0791.0941.109