Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Openbare orde en veiligheid

€ 13

€ 281

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten405452281286292298
Baten121213131313
Resultaat393439268273279285