Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Mutaties reserves

€ 298

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten4797
Baten2764262984017
Resultaat203-426-298-40-177