Ontwikkelingen

De Nederlandse economie heeft zich redelijk hersteld. De groei is voornamelijk ontstaan door toenemende binnenlandse bestedingen. In Midden-Drenthe hebben we ook signalen dat de regio zich herstelt. We worden vaker door ondernemers benaderd die een locatie zoeken voor uitbreiding en ruimtevragen die over een paar jaar concreet worden. Omdat we nu al weten dat deze niet direct gefaciliteerd kunnen worden, gaan we na op welke manier invulling kan worden gegeven aan die behoefte.

Wat willen we bereiken?

Het is van belang om te zorgen dat de basis goed is en blijft, dat wil zeggen dat we zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een hoogwaardig voorzieningenniveau (breedband), een goede bereikbaarheid en een vitaal ondernemersklimaat, in combinatie met een aantrekkelijke omgeving.

Wat gaan we daar voor doen?

We benutten de huidige bedrijventerreinen Dambroeken, Ossebroeken (Beilen), Leemdijk West (Smilde) en Koekoeksdijk (Nieuw-Balinge) door acquisitie. Ook gaan we na hoe invulling kan worden gegeven aan de toekomstige ruimtebehoefte van bedrijven.