Ontwikkelingen

De Nederlandse economie heeft zich hersteld. De groei is voornamelijk ontstaan door toenemende binnenlandse bestedingen. In Midden-Drenthe hebben we ook signalen dat de regio zich herstelt. We worden vaker door ondernemers benaderd die een locatie zoeken voor uitbreiding. Daarnaast zien we de werkloosheid afnemen en de uitgezette vacatures toenemen.

Naast deze positieve signalen zijn er ook aandachtsgebieden. De detailhandel is onomkeerbaar veranderd en aan het veranderen. In verschillende kernen verenigen ondernemers zich om mee te kunnen gaan in de veranderingen. Wij faciliteren dit proces waar we kunnen.

De stijging naar het gebruik van data zet onverminderd door. De realisatie van breedband in de gemeente zal dan ook een positief effect hebben op de vestigingscriteria.

Wat willen we bereiken?

Het is van belang om te zorgen dat de basis goed is en blijft, dat wil zeggen dat we zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een hoogwaardig voorzieningenniveau (breedband), een goede bereikbaarheid en een vitaal ondernemersklimaat, in combinatie met een aantrekkelijke omgeving.

In 2016 is in samenwerking met alle Drentse gemeenten een ondernemerspeiling gehouden. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de gemeente nog ondernemersvriendelijker te maken.
Het gaat dan om zaken als randvoorwaarden scheppen voor de ontwikkeling van bedrijvigheid. Maar ook gunstige vestigingsvoorwaarden, duidelijke regelgeving en gerichte beleidsondersteuning kunnen bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor ondernemingen.

Goed relatiebeheer is essentieel om invloed te hebben op de verschillende onderdelen van het vestigingsklimaat van Midden-Drenthe.

Algemene doelstellingen

 • Beschikken over voldoende beschikbare bedrijventerreinen en ruimte voor bedrijvigheid
 • Verdieping, verbreding en schaalvergroting van de aanwezige agrarische bedrijvigheid
 • Actualiseren bestemmingsplannen (voorwaardenscheppend)
 • Gemeente is aanspreekpunt en gesprekspartner van het bedrijfsleven

Wat gaan we daar voor doen?

Doelstellingen

            Wat

Wanneer

 • Benutten huidige bedrijventerreinen Dambroeken, Ossebroeken (Beilen), Leemdijk West (Smilde) en Koekoeksdijk (Nieuw Balinge) door acquisitie

Doorlopend

 • Vestigingsvoorwaarden op peil houden en zo mogelijk verbeteren

Doorlopend

 • (Financieel) ondersteunen van projecten die passen binnen de landbouwontwikkelingsvisie

Doorlopend

 • Structureel overleg gemeentelijke overlegcommissie o.a. t.b.v. uitvoering landbouwontwikkelingsvisie & overleg met landbouworganisaties

Doorlopend

 • Netwerken met belangenorganisaties en andere overheden

Doorlopend

 • Promotie gemeente op beurzen en in publicaties

Doorlopend

 • Proactieve houding naar ondernemers door ca. 100 bedrijfsbezoeken vanuit bestuur enambtelijke organisatie

Doorlopend