Ontwikkelingen

In 2016 is de keuze gemaakt voor het realiseren van gezamenlijke nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs in Beilen. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in 2018. De verwachting is dat in 2019/2020 gestart kan worden met de bouw.

Wat willen we bereiken?

Behouden van het brede onderwijsaanbod (basis- en voortgezet onderwijs) in Midden-Drenthe. Dit doen we door het realiseren van nieuwbouwprojecten en tijdig inspelen op actualiteiten en ontwikkelingen.

Wat gaan we daar voor doen?

  • Opstellen Huisvestingsplan onderwijs in Midden-Drenthe;
  • Voorbereiding voor het gezamenlijk bouwen van een schoolgebouw voor het voortgezet onderwijs in Beilen.