Ontwikkelingen

Er zijn 3 jeugdteams en er zijn 3 wijk wmo-teams in Beilen, Smilde en Westerbork.  Binnen deze werksoorten wordt daar waar mogelijk afstemming gezocht. Met de wijkteams willen we dichter en sneller bij de burger zijn.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoel is zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Preventie en vroegsignalering zijn daarbij het uitgangspunt om de burger eerder te ondersteunen en op de lange termijn op de kosten te besparen.

Wat gaan we daar voor doen?

Er vinden regelmatig indicatie- en afstemmingsoverleggen plaats. Jeugdteams overleggen wekelijks. Wmo-wijkteams overleggen maandelijks. Er worden actuele zaken besproken en verdeeld. Casuïstiekbespreking en deskundigheidsbevordering staan centraal.