Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Wijkteams

€ 952

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten6599349529689851.003
Baten
Resultaat6599349529689851.003