Op grond van het BBV worden met ingang van de begroting 2017 beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.

Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2017. Een ? betekent dat de informatie niet beschikbaar is.

Indicator

eenheid

jaar

regio

waarde

Beschrijving

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2014

Midden-Drenthe

3,4
(2,3)

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

2014

25.000 - 50.000 inwoners

5,5
(5,9)

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2015

Midden-Drenthe

235
(235)

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

2015

25.000 - 50.000 inwoners

176
(184)

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

Midden-Drenthe

121,5
(130)

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

2015

25.000 - 50.000 inwoners

?
(10,5)