Op grond van het BBV worden met ingang van de begroting 2017 beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.

Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2017. Een ? betekent dat de informatie niet beschikbaar is.

Indicator

eenheid

jaar

regio

waarde

Beschrijving

Niet-sporters

%

2014

Midden-Drenthe

?
(52,4)

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

2014

25.000 - 50.000 inwoners

?
(50)