De directe leefomgeving van inwoners is voor hen een belangrijke, soms de belangrijkste plaats. Uiteraard omdat ze daar wonen en verblijven. Maar ook omdat de omgeving mee bepaalt of inwoners zich thuis en veilig voelen. Leefbaarheid en veiligheid krijgen hier concreet vorm.
We hebben als gemeente de eerste ervaringen opgedaan met het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in samenwerking met de wijken en een kernteam leefbaarheid. Op die ervaringen gaan we verder bouwen. Die aanpak is integraal: we leggen een verbinding tussen in elk geval de sociale samenhang, de veiligheid en de ruimtelijke omgeving.