Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

€ 604.009

€ 759.012

€ 10.000

€ 6.950

Totaal

€ 614.009

€ 765.962

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten (excl. reserve mutatie)876.562829.489765.962707.560641.594697.051
Burgerzaken867.611820.617759.012700.610634.644690.101
Parkeren8.9508.8726.9506.9506.9506.950
Baten (excl. reserve mutatie)632.327675.715614.009389.631389.768395.092
Burgerzaken-624.101-665.715-604.009-379.631-379.768-385.092
Parkeren-8.225-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000
Resultaat244.235153.774151.953317.929251.826301.959