Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Burgerzaken

€ 604

€ 759

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten868821759701635690
Baten624666604380380385
Resultaat244155155321255305