Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Crisisbeheersing en brandweer

€ 1.681

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten1.5971.5651.6811.7501.8391.906
Baten
Resultaat1.5971.5651.6811.7501.8391.906