Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Media

€ 2

€ 573

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten559564573586596607
Baten222222
Resultaat557562572584595605