Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

€ 28

€ 1.631

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten1.9191.4831.6311.6661.7011.738
Baten12828282828
Resultaat1.9171.4561.6031.6381.6741.710