Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Overige baten en lasten

€ 15

€ -1.028

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten209-963-1.028-890132382
Baten1031515151515
Resultaat107-978-1.043-905117367