Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

€ 12.661

€ 280.712

Totaal

€ 12.661

€ 1.961.912

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten (excl. reserve mutatie)2.001.3392.016.4631.961.9122.036.4432.130.8822.203.410
Crisisbeheersing en brandweer1.596.5361.564.8891.681.2001.750.2491.839.0401.905.752
Openbare orde en veiligheid404.803451.574280.712286.194291.842297.658
Baten (excl. reserve mutatie)12.06912.41012.66112.90612.98513.019
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid-12.069-12.410-12.661-12.906-12.985-13.019
Resultaat1.989.2692.004.0531.949.2512.023.5372.117.8972.190.391